W Aikido nie ma możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w formie rywalizacji. W tej dyscyplinie sportu nie występują mistrzostwa oraz zawody. Jeżeli chce się sprawdzić swoje postępy w aikido należy przystąpić do egzaminu, po których otrzymuje się stopień wtajemniczenia. Egzaminy aikido odbywają się osobno dla dzieci i osobno dla dorosłych adeptów tej sztuki walki.

Stopnie w aikido

Celem stopni aikido jest pokazanie postępu jaki wykonujesz na polu poznawania tej sztuki walki. Z racji tego, że stopień wtajemniczenia w aikido może być postrzegany subiektywnie AAI- Polska określiło Wymagania Egzaminacyjne, które pozwalają zachować wysokie standardy oraz traktowane są jako przewodnik do zdobywania kolejnych stopni. Wymagania te to minimum. Ich przyswojenie nie daje pełnej wiedzy i zrozumienia filozofii aikido. Mimo to w Aikido Mazury zachęcamy do zapoznania się ze stworzoną przez AAI-Polska listą, pomoże ona ukierunkować twój trening, pozwoli opanować szeroką gamę ruchów ciała i poznać umiejętności pomocne w opanowaniu techniki aikido.
Rozpoczynając swoją przygodę z aikido pamiętaj, że stopnie to tylko jeden z wielu elementów tej sztuki walki. Nie powinno się na nich skupiać zbyt mocno, ponieważ dążąc do osiągania kolejnych kroków wtajemniczenia możesz sprawić, że przeoczysz główny cel treningu aikido.

Jakie stopnie w aikido można zdobyć?

Każdy adept aikido może zdobyć stopnie uczniowskie tzw. kyu. Zaliczane są one w odwrotnej kolejności: od najwyższego do najniższego. Dla dziecięcych grup aikido zdobycie określonego stopnia powiązane jest z posiadaniem i noszeniem na treningu kolorowego pasa.
Aikidoka może również starać się o uzyskanie stopnia dan. Są one już stopniami mistrzowskimi. ich hierarchia ustalona jest od najniższego do najwyższego.

Stopnie w aikido - kolory pasów

stopnie w aikido

Egzaminy aikido

Aby zdobywać poszczególne stopnie wtajemniczenia konieczne jest zdanie egzaminu. Egzaminy są ważną częścią całego procesu wtajemniczenia. Wymagają od ucznia wykazania się wiedzą i umiejętnościami. przeprowadzane są w obecności komisji lub wykwalifikowanych instruktorów. Egzaminy odbywają również w obecności publiczności. Oprócz zdobycia kolejnego stopnia egzaminy są też częścią treningu - mają nauczyć jak zapanować nad stresem oraz jak radzić sobie z publicznymi wystąpieniami. Potwierdzają też poza sportowe osiągnięcia ucznia, czyli to czy może pochwalić się odwagą, koncentracją i zrelaksowaniem.
Podchodząc do egzaminu należy pamiętać, że w aikido kolejne stopnie mają być wynikiem ciężkiej i rzetelnej pracy na treningu, zaangażowaniem i wiedzy. Zdobycie pierwszego, jak i każdego kolejnego pasa nakłada obowiązki. Zdając pierwszy egzamin stajesz się adeptem sztuk walki - oznacza to, że swoja postawą i zachowaniem reprezentujesz całą społeczność aikido.

Egzaminy w Aikido Mazury

W Aikido Mazury egzaminy odbywają się 2 razy w roku: w styczniu i czerwcu. Egzaminy organizujemy również na obozach oraz seminariach. Oprócz samych egzaminów swoje umiejętności podnosimy na seminariach aikido, seminariach dla instruktorów, obozach zimowych KANGEIKO i letnich SHOCHUgeiko oraz programach sotodechi i uchideshi w kraju i za granicą.
W ciągu roku do egzaminów w Aikido Mazury podchodzi około 150 osób. Średnio 90% uczniów zdaje egzaminy. Aikido Mazury może pochwalić się dwoma czarnymi pasami zdobytymi w 2016 roku i jednym w 2017 roku.

Wymagania egzaminacyjne AAI-POLSKA