Masz pytania? Zadzwoń! +48 795 649 731

Zajęcia z aikido odbywają się w szkołach sztuki walki. Takie szkoły może znaleźć m.in. w Węgorzewie, Giżycku oraz Rynie. Tradycyjnie miejsce przeznaczone do treningów aikido nazwa się dojo, czyli miejsce do drogi. Sprawia to, że terenie, na którym odbywają się zajęcia z aikido to coś więcej niż sala sportowa. Zobaczcie, czym jest dojo oraz jakie zasady w nim obowiązują.

Historia dojo

Dojo japońskich sztuk walki powstało w czasach kiedy to klasa wojowników Bushi po raz pierwszy spotkała się z filozofią zen. Japońscy wojownicy odnaleźli w niej motywację do ulepszania własnego charakteru oraz rozwijania dyscypliny ciała i umysłu. W tym celu powstały pierwsze doja, które stały się miejscem, gdzie pracuje się nad swoim charakterem.

Czym jest dojo?

To japońskie słowo skrywa wiele znaczeń. To najpopularniej oznacza miejsce do ćwiczeń i samodoskonalenia. W Japonii dojo stanowi wydzieloną część świątyni. Odbywają się w nim codzienne medytacje i modlitwy. W miejscu do ćwiczeń adepci aikido spotkają się regularnie, najlepiej codziennie, trenując pod okiem swojego mistrza. Mianem dojo określana jest także grupa ludzi wspólnie ćwiczących. To oni tworzą atmosferę tego miejsca oraz wpływają na postawy poszczególnych członków.

Z czego składa się dojo?

Typowe dojo składa się z kilku standardowych elementów, które mają istotne znaczenie.

Pierwszym z nich jest kamiza. Znajduje się ona na przodzie dojo i wskakuje kierunek, w którym się siada i kłania na początku i końcu zajęć. W aikido ta część dojo jest zazwyczaj udekorowana zwojem z kaligrafią oraz zdjęciem O-Sensei Ueshiba. Spotykane są też doja, w których w tym miejscu znajdują się małe kapliczki lub ołtarzyki w tradycji Shinto, z rośliną kompozycją i półką na broń treningową. Naprzeciwko kamizy, po drugiej stronie dojo, znajduje się Shimoza, czyli dolna ściana. Po prawej stronie dojo jest tzw. wysokie siedzenie zwane joseki. Tutaj uczniowie powinni siedzieć  w szeregu, w kolejności według stopnia. Po lewej stronie umiejscowione jest shimoseki, czyli niskie siedzenie – zajmują je niżsi stopniem uczniowie. Na środku dojo znajduje się tatami (maty). Tradycyjnie są one słomiane, jednak współcześnie używa się ich różnego rodzaju odpowiedników np. z pianki.

Obowiązki adepta aikido w dojo

Obowiązki, jakie są nałożone na adeptów aikido, ustalane są indywidualnie przez konkretne dojo. Dawniej były one bardziej rozbudowane i skupiały się na dbaniu o porządek oraz zapewnieniu dojo utrzymania. Dziś uczniowie przede wszystkim zobowiązani są do okazywania szacunku instruktorowi oraz regulowanie na czas opłat za zajęcia, w których uczestniczą. Pamiętaj, że opłaty zapewniają utrzymanie pomieszczeń i kontynuację istnienia dojo. Zgodnie z japońską filozofią nie płacisz za naukę, ponieważ to, co przekaże ci twój sensei, jest bezcenne. Członkowie dojo są zobligowani również do dbania o porządek w dojo. Dziś nie oznacza to czyszczenia toalet czy mycia podłóg, ale zwyczajne odłożenie mat na swoje miejsce po zakończonym treningu.

Etykieta w dojo

W dojo jest się zobowiązanym do zachowania etykiety. Zasadniczo obowiązuje tu milczenie, które powinno zostać zachowane zarówno podczas zajęć, jak i w trakcie swobodnego przebywania w dojo. Należy zwrócić uwagę czy nikomu się nie przeszkadza, a niezbędne uwagi wymieniać szeptem. Zabrania się samowoli, a wymaga zachowania dyscypliny i porządkowania poleceniom nauczyciela. Jego uwagi oraz pouczenia należy przyjmować w milczeniu i bez komentarza. Samodzielnie nie można krytykować innych, a wręcz należy służyć im pomocą i radą w przezwyciężaniu ich słabości. Szacunek należy okazać zarówno instruktorom, jak i innym adeptom, pamiętając, że to m.in. dzięki nim możesz uczestniczyć w treningach. Etykieta nakazuje również, aby do dojo wchodzić na boso oraz kłaniać się, gdy się wchodzi i wychodzi z miejsca ćwiczeń. W dojo zakazane jest żucie gumy, jedzenie i picie. W obowiązuje tu również zasada, że pierwszeństwo ma starszy – stopniem lub wiekiem. Należy go puszczać przodem i mu ustępować. Oprócz tego etykieta mówi, aby nie dyskutować o błahych sprawach, odłożyć na bok swoje poglądy i opinie skupiając się na treningu oraz samodoskonaleniu charakteru, a także pomocy innym uczniom aikido. Chcąc, opuścić dojo wcześniej, należy o pozwolenie poprosić nauczyciela. Zabronione jest jednak opuszczenie go w czasie kiedy trwa medytacja, oddychanie lub przekazywane są instrukcje nauczyciela. Nie mile widziane są spóźnienia. Na koniec zasady etykiety nakazuje, żeby o swoim dojo mówić tylko dobrze, dotyczy to zarówno miejsca, jak i ludzi, z którymi wspólnie się ćwiczy.